3D NC-Features process of metal machining by mill“NC-Features” is een module waarmee de NC-banen en boorgaten aan de hand van 3D modelgegevens worden berekend. De belangrijkste voordelen liggen in de automatische herkenning van de modelkenmerken en vormen zoals:

 • Open, gesloten, multi-stage kamers
 • Boorgaten
 • Rechte of gebogen slobgaten
 • Groeven
 • Stappen/vooruitspringende gedeelte(n)
 • Fasen
 • Afrondingen
 • Contouren/silhouette
 • Botsingdetectie
 • Enz.

 

Zelfs de meest complexe werkstukken kunnen zonder veel moeite geprogrammeerd worden met deze eenvoudig te hanteren software. Intelligente strategieën berekenen zeer korte freesbanen.

Verdere voordelen van NC-Features zijn:

 • De enorme tijdsbesparing (80% of meer) in vergelijking met het programmeren met 2D data
 • Hoog bedieningscomfort, eenvoudige hantering
 • Een hoog veiligheidsniveau in de programmering
 • Geïntegreerde botsingdetectie
 • Directe bewerking op een 3D model
 • Automatische overname van geometrische gegevens voor de verwerking

 

Features:

Het werkstuk

Voor de NC-programmering met NC-Features wordt een 3D model gebruikt. De constructie van het werkstuk vindt plaats in de geïntegreerde CAD-module. Daarnaast zijn een aantal verschillende interfaces voor de invoer van 3D data uit andere systemen beschikbaar.

Het blanco

De blanco vertegenwoordigt de basis in de vervaardiging van een werkstuk en CNC programmering. Het wordt gebruikt voor de simulatie en berekening van blanco afhankelijke toolpaths. De 3D NC-Features Automatic blanco berekening op basis van het 3D-modelgeïntegreerde vectorcam blanco-functie neemt twee taken. Aan de ene kant wordt uit en 3D-Model automatisch het unbewerkte stuk materiaal berekend,an de andere kant word de nulpunt op de blanco aangepast.

Natuurlijk kan de gebruiker de automatisch gecreëerde data altijd volgens zijn wensen veranderen. De automatic is er net zo ontworpen, dat de datas gewoon direct overgenomen worden kunnen.

De automatische feature-herkenning

Een automatische feature-herkenning ondersteunt de gebruiker bij het selecteren van de te bewerken gebieden van het werkstuk. Bij het programmeren van de boorgaten helpt de boorassistent de gebruiker bij de keuze van de benodigde boorcycli en de juiste gereedschappen.

3D NC-Features

Imagine u krijgt en bestand met talloze verschillende boorgaten. Het zoeken en sorteren van dezelfde gaten in vorm en grootte zou een lange tijd in beslag nemen. Voor deze gevallen is er een automatische feature-herkenning in vectorcam geïntegreerd. Deze zoekt automatisch gaten met dezelfde grootte en vorm vanuit alle boorgaten. De boorassistent helpt de gebruiker vervolgens bij de selectie van de benodigde boorcycli en de juiste gereedschappen.

Volledige associativiteit

Elke bewerking wordt opgeslagen als een “job”. Deze kan op elk gewenst moment weer opgeroepen en veranderd worden. Op deze manier kan iedere waarde die oorspronkelijk voor de berekening van het gereedschap ingevoerd is altijd weer worden veranderd. Na het invoeren van de nieuwe gegevens, berekent vectorcam onmiddellijk de nieuwe NC-banen.

Voltooide bewerkingen bestaande uit een of meerdere “jobs” kunnen ook opgeslagen worden. Steeds terugkerende bewerkingen kunnen als een standaard worden opgeslagen en op ieder gewenst moment weer in andere bestanden worden gebruikt.

Efficiënte bewerkingsstrategieën

 • Vlakfrezen
 • Contourfrezen
 • Kamer ruw voorschraven
 • Kamer gladmaken/polijsten
 • Modellsilhouette gladmaken/polijsten
 • Fasen/ontbramen frezen
 • Afrondingen frezen
 • Holkeel frezen
 • Slobgaten frezen
 • Groeven
 • Stappen/vooruitspringende gedeelte(n)
 • Boorfrezen
 • Booren met mono-cyclus
 • Booren met multi-cycli
 • Automatische aanpassing van het nulpunt
 • Effectief genereren van grenscontouren
 • Automatische Geometrie-herkenning (NC-Feature-Erkennung)
3D NC-Features Modell

Het vlakfrezen berekent de NC-banen voor platte oppervlakken op het onbewerkt stuk materiaal. De geplande bewerking vindt plaats in een of meer stappen.

Een permanente botsingdetectie voorkomt het aanraken met bijvoorbeeld de kleminrichting of andere werkstuk oppervlakken.

Boorfrezen

De helix-vormige boorfrezen produceert een 3D spiraalvormige bewerking. Het kan gebruikt worden voor het voor- en nabewerken.3D NC-Features bohrfraesen

De boordiameter en de diepte worden automatisch herkend. De uitvoer naar het NC-Programma kan naar keuze met of zonder correctie van de radius gedaan worden.

Das helixförmige Bohrfräsen erzeugtHelixförmiges Bohrfräsen eine dreidimensionale spiralförmige Bearbeitung. Es kann zum Schruppen und Schlichten verwendet werden. Der Bohrungsdurchmesser und die Tiefe werden automatisch erkannt. Die Ausgabe ins CNC-Programm kann wahlweise mit und ohne Radiuskorrektur erfolgen.

Kameren

Het kamerfrezen is een van de meest krachtige functies. Kamers kunnen worden voor- en nagefreesd met deze functie. Open zijden van de kamer worden door vectorcam automatisch herkend en gaan dienovereenkomstig verder over de rand, afhankelijk van de gekozen diameter van het gereedschap.

Kamerfrezen:

3D NC-Features

 • met een of meer open zijden
 • met een of meer niveaus
 • gesloten
 • met/zonder eilanden
 • of een willekeurige combinatie daarvan

De inloopstrategie bepaalt de gebruiker:

 • vanaf de buitenkant in een van de open zijden
 • verticaal op een voorgeboord punt
 • een spiraal over een helix
 • lineair over een hoek

Met achtersnijdingen of gebieden welke met het gereedschap niet worden bereikt, wordt automatisch rekening mee gehouden. Een permanente botsingdetectie voorkomt het aanraken met mogelijke model-afhankelijke botingen of bijvoorbeeld met de kleminrichtingen.

Contouren nafrezen van verticale oppervlakken. Met het “bewerken van contouren” genereert vectorcam NC-banen inclusief gereedschapsradius-correctie, en tangentiële in- en uitlopen voor één of meer leveringen. Er kunnen zowel open als gesloten contouren worden verwerkt. De Z-starthoogte en einddiepte neemt vectorcam van de geselecteerde gebieden. De gebruiker kan de vooraf ingestelde waarden op elk gewenst moment veranderen.

Voor het nafrezen van de wanden binnen kamers hoeft de gebruiker alleen op de respectieve grondoppervlakte te klikken. Zijn er in de kamer verschillende niveaus, eilanden of stappen, kan ook hier alleen de respectieve grondoppervlakte gekozen worden. De rest wordt automatisch door vectorcam uitgevoerd.

Bij de feature “slobgat” frezen gaat het over een speciale bewerkingsstrategie. Er worden rechte en gebogen slobgaten bewerkt. Afhankelijk van de oproep van de functie laat vectorcam de breedte en de diepte van het slobgat zien.

De freesbanen starten met het zakken in het centrum van het slobgat. Stapgrootte en hoeken worden door de gebruiker bepaald.

Als de geselecteerde tooldiameter gelijk is met de breedte van het slobgat, wordt slechts een spoor in het centrum geproduceerd. Is het gereedschap kleiner, wordt achteraan automatisch een afwerking gegenereerd.

Deze functie creëert NC-paden voor de bewerking van de buitenste rondingen en fasen. De breedte en hoek van de fase of de radius van de ronding verschijnt naar oproep van het commando. De bewerking wordt gedaan met een correctie van de radius, met automatisch in- en uitloop en met optionele één of meer zijdelingse stappen.