Op het in Afb. 1 weergegeven onderdeel moet een curve worden gefreesd aan de buitenrand die ROOD is gemarkeerd. Voor de berekening van de freesbanen heeft VectorCam een ​​2D-contour nodig, bijvoorbeeld met een bol- of radiusfrees.

Deze contour kan op verschillende manieren worden gemaakt (Afb. 2):

   construeer in het CAD-gedeelte van VectorCam

   Importeer vanuit een ander CAD-systeem via de DXF-interface

   Importeer een 3D CAD-model via de geïntegreerde CAD-interfaces en extraheer de rand die moet worden afgerond uit het onderdeel. Het maakt niet uit of de curve aanwezig is op het 3D-model of niet.

Eerst wordt de carrosserierand van het onderdeel geselecteerd. De gebruiker selecteert vervolgens de freesfunctie voor het afronden. Als alternatief roept hij een bewerkingsstrategie op die al is opgeslagen. Alle noodzakelijke parameters zoals kromtestraal, gereedschap, oppervlaktekwaliteit (ruwheidsdiepte) etc. zijn hier vooraf gedefinieerd en kunnen worden overgenomen of gewijzigd. (Afb. 3)

Ten slotte toont de simulatie de freesbanen voor het bewerken van het onderdeel of het afronden.(Afb. 4)