Banner NC-Features

Frezen met NC-functies

Optimale Freesbanen en boorwerkzaamheden voor een efficiënte afwerking.

2D/2,5D Frezen met NC-Features

Het 2D/2,5D-frezen met NC-functies biedt de gebruiker een grote verscheidenheid aan functies en maakt indruk met zijn eenvoudige bediening, optimaal gebruiksgemak en hoge programmeerbeveiliging. Dankzij het VectorCam-systeem gaat het creëren van eenvoudige werkstukken enerzijds en van complexe componenten anderzijds tot wel 80% sneller.

 

Interface-onafhankelijke functieherkenning helpt de gebruiker om de vormkenmerken te selecteren. Geometrische informatie zoals sleufbreedte/diepte, afschuining grootte/hoek, afrondingsradius, sleufbreedte etc. worden weergegeven in de dialoogvensters en automatisch overgenomen in de overeenkomstige velden.

Zonder het 3D CAD-model te hoeven wijzigen, kan een cycli zoals een spiebaan, de geometrie worden gebruikt om rechtstreeks toegang te krijgen tot het geïntegreerde Iso-passingstelsel. Na het selecteren van de gewenste tolerantievorm, worden de freesbanen automatisch berekend op het "middelste" tolerantieveld.

Met deze eenvoudige bediening en het hoge bedieningsgemak bereikt u niet alleen een hoog niveau van programmeerbeveiliging. Met de in VectorCam geïntegreerde NC-features kunnen zelfs eenvoudige machineonderdelen  snel,   eenvoudig en betrouwbaar in een CAM-systeem worden geprogrammeerd.

DZ_NL

Ik ben blij om te helpen!

U mag me ook rechtstreeks bellen.
Je kunt me bereiken op:

Daniel Zemelka
+49 (0) 5251 - 180 80 13
dz@vectorcam.com

Beratung anfragen
Uw voordelen
 • Vormafhankelijke freesfuncties
 • Interface-onafhankelijke featureherkenning
 • Verkorting van de programmeertijd
 • Overdracht van de geometriegegevens in het dialoogvenster
 • Geïntegreerde Passing tabellen
 • Eenvoudige dialogen
 • Automatische filters voor gereedschapsselectie
 • Korte gereedschapsbanen voor snelle bewerking
 • Gereedschap- en technologiedatabase
 • Machine simulatie
 • Simulatie van de bewerking

Efficiënte bewerkingsstrategiën met 2D en 2,5D frezen NC-features

Spiebaan frezen

De feature Spiebaan Frezen wordt gebruikt om rechte of gebogen spiebanen te bewerken. De bewerking zorgt voor optimale gereedschapsbanen, waardoor onnodig “luchtfrezen” wordt voorkomen. Spiebanen kunnen worden voorbewerkt en/of nagewerkt.

Een intelligente gereedschapsvoorselectie selecteert alleen gereedschappen die geschikt zijn voor de bewerking van de geselecteerde spiebaan.

De geïntegreerde passingstabel  maakt een directe selectie van het gewenste tolerantieveld (H7 ...) mogelijk. Met behulp van de feature die is afgeleid van het werkstukmodel, bepaalt VectorCam automatisch de tolerantiewaarden. De "middelste tolerantie" -gegevens worden automatisch ingevoerd in het meetdialoogvenster.

Spiebaan:

Rechte en gebogen spiebanen
Voorbewerken en/of nawerken met slechts één commando
Spiraalvormige inloop bespaart tijd en is gereedschapsvriendelijk
Bewerking met of zonder gereedschapradiuscorrectie
Geïntegreerde passingstabellen
Automatische overdracht van de geometriegegevens in het dialoogvenster
Automatische gereedschapsselectie
en veel meer...

Langloch NC-Features
Ronding

Kwarthol frezen worden vaak gebruikt voor het snel afronden van werkstukranden. Wanneer kwartholfrezen niet beschikbaar zijn in de juiste maat, moeten de afrondingen worden aangebracht met een bol- of een radiusfrees. VectorCam biedt beide varianten in slechts één functie. Afhankelijk van het geselecteerde gereedschap bepaalt VectorCam automatisch de juiste strategie.

De gebruiker selecteert eenvoudig de te bewerken curven en specificeert de gewenste oppervlakteruwheid in het veld "ruwheidsdiepte", VectorCam doet de rest automatisch.

Indien een verticale wand direct aansluit op de radius dan kan deze direct bewerkt worden.

Afronding:

    Automatische feature herkenning afronding
    bewerkt de radius met een bol- of radiusfrees
    Als alternatieve bewerking met een kwartholfrees
    Oppervlaktekwaliteit door de ruwheid op te geven
    Vervolgvlakken kunnen direct worden mee bewerkt
    en veel meer...

 

Rundung NC-Features
Afschuinen / Afbramen

Afschuining frezen berekent NC-banen voor de afschuining ontworpen op de 3D-component. Na het selecteren van een fase, vindt de featureherkenning automatisch alle andere verbonden afschuiningen van het onderdeel. De afschuiningsbreedte en de afschuiningshoek worden weergegeven in het dialoogvenster.

Een intelligente gereedschapsselectie selecteert de gereedschappen waarmee de afschuining kan worden bewerkt. Er zijn verschillende strategieën en verschillende bewerkingsmethoden beschikbaar voor het bewerken van de afschuiningen.

Afschuining frezen:

     Feature herkenning afschuinen
     Infodisplay afschuining breedte/hoek
     Intelligente gereedschapsselectie
     Invoer loodrecht of langs de afschuining
     Tangentiële inloop/uitloop
     Radiale of Axiale inloop
     en veel meer...

 

Fasen Fräsen | vectorcam NC-Features
Draadfrezen

Met schroefdraadfrezen genereert de gebruiker freesbanen  voor inwendige als ook uitwendige schroefdraad. VectorCam creëert de optimale gereedschapsbaan op basis van het gebruikte gereedschap. Het aantal actieve gereedschapssnijkanten bepaalt automatisch het aantal snedes.

De spiraalvormige in -en uitlopen, die de spoed volgen, zorgen voor een glad en groefvrij oppervlak van de schroefdraad.

Draadfrezen kan worden uitgevoerd van "boven naar beneden" of van "onder naar boven" met een of meer inlopen vanaf de zijkant.

Schroefdraadfrezen:

     Schroefdraadfrees met één of meer snijkanten
     Linkse en rechtse schroefdraden
     Inwendige als ook uitwendige schroefdraad
     Automatische gereedschapsafhankelijke snede-opdeling
     Automatische pad-optimalisatie tussen boorgaten
     Verschillende strategieën
     Keuze uit helix of rechte in-uitloop
     Optioneel met/zonder freesradiuscorrectie
     en veel meer...

 

Gewindefräsen
Ronde kamer frezen

Met deze cyclus freest u een willekeurige ronde kamer in vol materiaal of vanuit een voorgeboord gat.

De gereedschapsbanen bestaan uit cirkelvormige bewegingen zoals bij het adaptief frezen. Deze functie kan derhalve ook als HSC strategie met een grote snedediepte en een lage zijdelingse verplaatsing (Troichiodaal)  toegepast worden.

Voor het geval dat de ronde kamer voorzien is van een tolerantie dan kan ook hier de geïntegreerde passingstabel toegepast worden. De gebruiker kiest de gewenste passing (H7…) direct uit de tabel. Aan de hand van deze diameter legt VectorCam automatisch de gereedschapsbaan in het midden van het tolerantieveld in het dialoogvenster.

Ronde Kamer Frezen:

Cirkelvormige gereedschapsbanen (HSC strategie)
Geïntegreerde passingstabel
Volmateriaal of voorgeboord gat
Automatische optimalisatie tussen de kamers
En veel meer...

 

 

Kreistasche Spiralig
Fillet functie Inwendige radius

Deze 'fillet'-functie is een hybride functie. Deze kan worden gebruikt voor het bewerken van de radius of voor het frezen van de verticale wand aansluitend aan  de radius.

Er worden bol- of radiusfrezen gebruikt. De intelligente gereedschapsselectie selecteert alleen gereedschappen die mogelijk zijn voor de vorm en straal van de radius.

Als de gereedschapsradius kleiner is dan de radius van de fillet, bepaalt de parameter "Ruwheidsdiepte" in het gebied van de fillet de offset en de stapdiepte. Voor de stapdiepte langs de wand is een aparte parameter beschikbaar.

Geometrische gegevens zoals starthoogtes, einddiepten, radius etc. worden automatisch door het model overgenomen in het dialoogvenster.

Fillet functie, Inwendige radius:

    Automatische overdracht van modelgegevens
    Hybride functie (wand en/of radius)
    Verschillende toeslagen X Y en Z
    Stapdiepte specificatie voor de radius van de fillet
    Intelligente gereedschapsselectie
    en veel meer...

Hohlkehle NC-Features
Freesboren (boring/as-tap)

Freesboren creëert een spiraalvormig proces. Het frezen gebeurt vanuit vol materiaal  of in een voorgeboord gat. Het kan gebruikt worden voor voorbewerken en/of nabewerken.

VectorCam herkent en neemt automatisch de diameter van de boring of tap en de diepte over. Het CNC-programma kan worden uitgevoerd met of zonder radiuscorrectie.

De geïntegreerde passingstabel maakt een directe selectie van de gewenste passing (H7 ...) mogelijk. Op basis van de diameterwaarde uit het werkstukmodel bepaalt VectorCam automatisch de tolerantiewaarden. De "middelste tolerantie" -gegevens worden automatisch ingevoerd in het meetdialoogvenster.

Freesboren:

     Boringen en as-tappen
     Geïntegreerde passingstabel
     Gecombineerd voorbewerken en/of nabewerken
     Optioneel met/zonder freesradiuscorrectie
     Vol-materiaal of voorgeboord gat
     en veel meer...

 

Bohrung/Zapfen
Boren

Er zijn verschillende opties in VectorCam voor het programmeren van boringen. Elke afzonderlijke boorbewerking wordt apart geprogrammeerd met behulp van individuele cycli bijv. Centeren, diepboren, tappen enz

De snellere methode is echter de geïntegreerde volledige bewerking. Hier slaat de gebruiker een volledige bewerking bestaande uit b.v. Centreren/verzinken - kernboren - tappen, op in een bibliotheek. Deze opgeslagen volledige bewerking kan dan vanuit de bibliotheek in een ander bestand voor een of meer gaten worden opgeroepen. Op deze manier creëert de gebruiker alle individuele boorcycli die nodig zijn om een complexe boring te produceren met slechts één commando.

De boor-assistent biedt nog een zeer handige NC-programmering. In de boor-assistent wordt de gebruiker stap voor stap door de programmering van de volledige bewerking geleid. Geometrische informatie van de geselecteerde gaten wordt automatisch overgebracht naar de dialogen. Deze selecteert automatisch boorgereedschappen uit  de gereedschapsbibliotheek. Daarnaast wordt de doorsnede van het gat grafisch weergegeven met het betreffende boorgereedschap en de afmetingen. Dit geeft de programmeur te allen tijde visuele controle.

Geïntegreerde gaten-tabellen volgens DIN, bijvoorbeeld voor cilindrische-zeskantschroeven of draadgaten, helpen de gebruiker ook bij het selecteren van de noodzakelijke parameters voor de verschillende soorten gaten.

De machinecycli die worden ondersteund door de respectievelijke CNC-besturing (G8x, Cycle Def, etc.), worden uitgegeven in het NC-programma. Als de CNC-besturing geen cycli ondersteunt, is er ook een enkel blok-uitgang beschikbaar.

Boren

    Complete boorbewerkingen (bijv. Centreren/verzinken - kernboren - tappen) met slechts één commando
    Automatische baan-optimalisatie tussen de gaten
    Geïntegreerde boor-assistent
    Bibliotheek met volledige boorbewerkingen
    Geïntegreerde tabellen volgens DIN/ANSI
    Cyclische of enkelvoudige blok-uitgang
    en veel meer...

Praktijkvoorbeeld van de Boor-assistent

 

Der vectorcam Bohrungs-Assistent
Contourfrezen

Met de functie "Contourfrezen" worden verticale wanden van een 3D-model bewerkt. Contourfrezen wordt uitgevoerd, inclusief freesradiuscorrectie. Tangentiële inloop/uitloop maakt een soepele benadering naar en uitloop van het werkstuk mogelijk.

Open of gesloten contouren worden automatisch herkend. De waarden voor Z-starthoogte en Z-einddiepte worden automatisch overgedragen van het 3D-model naar de bijbehorende dialoogvensters. Deze kunnen naar behoefte op elk moment worden gewijzigd.

De parameter "toegift" maakt contourbewerking mogelijk, zelfs met een negatieve toegestane waarde. Minus toleranties kunnen direct worden toegepast zonder de modelgeometrie te hoeven wijzigen.

Freescontouren:

 • Open/gesloten contouren
 • Negatieve toeslag
 • Incl. Freesradiuscorrectie
 • Verschillende in- en uitloop strategieën
 • Neemt starthoogte/einddiepte over van 3D-model
 • en veel meer

 

 

NC-Features Konturenfräsen
Een model silhouet frezen

Het 'silhouet' is het resultaat van de positie van het 3D-model in de ruimte of de uitlijning t.o.v. het lokale assenkruis. De freesbaan loopt in de richting van de Z-as langs de buitenrand van het model naar de ingestelde Z-diepte.

 

NC-Features Silhouette
Kamerfrezen

Kamerfrezen kan worden gebruikt voor het voorfrezen en/of nawerken van willekeurig complexe kamers met deze NC-feature. VectorCam detecteert automatisch open zijkanten van de kamers. Afhankelijk van het geselecteerde gereedschap, gaat VectorCam  automatisch tot voorbij de open kamerrand. Hiervoor zijn aanvullende geometrische hulpmiddelen of begrenzingen niet nodig.

Er wordt ook automatisch rekening gehouden met ondersnijdingen of gebieden waar de tool niet kan komen. Permanente botsingcontrole voorkomt elk contact met mogelijke modelafhankelijke botsingen of bijvoorbeeld met spanmiddelen.

Kamerfrezen

     Voorbewerken en/of nabewerken
     Complexe kamervormen
     Kamers met open zijkanten, trappen,  etc.
     Kamers met/zonder eilanden
     Botsingscontrole
     Detectie en vermijding van ondersnijdingen
     Verschillende opstartstrategieën (automatisch, van buitenaf, op punt)
     Verschillende duikstrategieën verticaal, spiraal/helix, lineair/helling

 

NC-Features Taschenfräsen
Geïntegreerde Passingstabellen (astappen/boringen)

Geïntegreerde Passingstabellen  (astappen/boringen)


Bij het ontwerpen van een component maakt de ontwerper over het algemeen het 3D-model zonder rekening te houden met toleranties. Toleranties worden vaak alleen gespecificeerd in een tekening.

In VectorCam kan de programmeur rechtstreeks vanaf de geïntegreerde Passingstabel afmetingen opvragen zonder het 3D CAD-model te hoeven wijzigen. De nominale maat wordt automatisch herkend.

Na het selecteren van de gewenste tolerantie, neemt VectorCam automatisch de waarden over voor "Midden tolerantie" en zet deze over naar de freesfunctie. Alle gereedschapsbanen worden overeenkomstig berekend.

Tolerantietabellen:

Integratie van de volledige ISO Passingstelsel voor boringen en assen
Automatische overdracht van de gegevens voor "middentolerantie"
Freesbanen worden berekend op basis van de tolerantiegegevens zonder het CAD-model te hoeven wijzigen.

 

Integrierte Passungstabellen (Welle/Bohrung)
{title}
Video-tutorial voor kamerfrezen

Met de NC-functie kamerfrezen kunnen kamers worden voor- en/of nagewerkt. VectorCam detecteert open zijkanten van een kamer en verplaatst zich, afhankelijk van het geselecteerde gereedschap, automatisch over de rand zonder extra geometrische hulpmiddelen of limieten te hoeven definiëren.

VectorCam is een specialist voor professionele CAD-CAM-systemen en CNC-oplossingen en verkoopt VectorCam waarmee CNC-programma's zeer snel en zeer eenvoudig kunnen worden gegenereerd. Of het nu gaat om frezen, boren, draaien/draaifrezen, snijden, eroderen of laseren - alle gangbare bewerkingsprocessen worden ondersteund door VectorCam.

Ontdek meer tutorials:

vectorcamTV

 

Wat onze klanten zeggen:

"Ik wil alle vectorcam-medewerkers bedanken voor de vriendelijke en snelle oplossing van ons probleem. We waarderen deze service enorm. Met vriendelijke groeten en hartelijk dank uit Zwitserland."

Daniel Boesch | Hitachi Energy Ltd.

"Zelfs met ongewone vragen helpt vectorcam Service & Support mij altijd geduldig en deskundig. De service is uniek. Ik ben een overtuigd vectorcam gebruiker - en dat ben ik al sinds versie 9!"

A. Mülherr | HE-Fertigungstechnik

"Dankzij vectorcam, hebben we nu volledig nieuwe mogelijkheden in de productie. Van relatief eenvoudige componenten in het begin, kunnen we nu dankzij VECTORCAM complexe 3D-contouren bewerken en veel tijd besparen in de productie door de werkwegen te verkorten. Programmering en ondersteuning werken vlekkeloos. Onze beste beslissing sinds de oprichting van het bedrijf!

Timo Dasing | Timo Dasing -Zerspanung & Industriemontage

"Wij vonden de training en ondersteuning tijdens de introductiefase van het programma door vectorcam GmbH zeer prijzenswaardig. Vragen die een jaar na de invoering nog sporadisch rijzen, worden snel en deskundig beantwoord door de vectorcam-hotline".

Polymehr

"Wij vinden de hotline van vectorcam ook ideaal. Het is snel, flexibel en ongecompliceerd, wat we erg waarderen, vooral in de snelle wereld van vandaag."

H. Kittner Gmbh

"We kunnen ons niet voorstellen ooit nog zonder 'vector' te werken - er is geen beter CAD/CAM-systeem voor ons."

Feinmechanik Klein GmbH

"Er zijn tal van uiterst goedkope software-oplossingen die optimaal op de machines draaien. Zoals het vectorcam systeem, bijvoorbeeld, dat wij gebruiken."

Haas Europa

"In principe kan ik zeggen dat de keuze voor vectorcam een van mijn beste beslissingen was en nog steeds is."

Tattoo Tools

"vectorcam is zeer gemakkelijk te leren en intuïtief te gebruiken. We zijn in staat om nieuwe werknemers binnen een paar uur de basiskennis bij te brengen voor het tekenen van werkstukcontouren of het tekenen en genereren van NC-gegevens voor onze graveermachine."

Knauf Schmuckdesign

"Wij werken nu al meer dan 17 jaar met vectorcam en zijn nog steeds zeer tevreden. De service is snel en zeer toegankelijk. Dankzij de updateservice is altijd de nieuwste vectorcam-versie beschikbaar, wat een soepele werking ondanks toenemende complexe eisen mogelijk maakt."

Jan Kirmse

"We werken graag met vectorcam omdat het makkelijk te gebruiken is en zeer snel exacte resultaten levert. De freesstructuren die vectorcam genereert zijn ook altijd overtuigend."

Zahnradfabrik Hoeltje

"Met de nieuwe vectorcam versie en de gebruikersinterface, produceren we nu veel sneller. We bereiken onze doelen met aanzienlijk minder klikken. En het beste van alles: onze machineruns zijn ook aanzienlijk korter geworden. Hartelijk dank vectorcam! Ga zo door!"

MG Technics

"Voor onze fijnmechanica en laserbewerking werken we met de 4-assige module van vectorcam. Wij gebruiken het om een grote verscheidenheid aan contouren in verschillende buizen te laseren. De resultaten zijn absoluut bevredigend en de software is zeer gemakkelijk te gebruiken.

Askea Feinmechanik GmbH

"Zelfs met eenvoudige boorprogramma's produceren we met vectorcam tot 70% sneller en effectiever. Tegelijkertijd is het foutenpercentage gedaald, wat ons zekerheid geeft binnen de productie. Bovendien is er een zeer goede, snelle en vooral betrouwbare service. Super!"

Herzog CNC Zerspanung

"Ik ben zeer tevreden over vectorcam. Ik heb bijzonder genoten van de opleiding, omdat die door de trainer zeer individueel op mijn behoeften en wensen was toegesneden. Heel erg bedankt!"

Achim Meyer | Hillmer Maschinenbau GmbH

"vectorcam was de juiste beslissing voor ons. De service is voorbeeldig!"

Micha Weberpals | GIBA gGmbH