Privacybeleid

I. Algemene informatie en rechtsgrondslag

De volgende verklaring informeert u over welke persoonsgegevens voor welk doel op deze website door ons als verantwoordelijke instantie worden verzameld en in hoeverre deze gegevens voor derden toegankelijk worden gemaakt.

1. verantwoordelijke instantie:

vectorcam GmbH
Directeur: Günter Böhning

Technologiepark 9
33100 Paderborn

Telefoon: +49 (0) 52 51/1 80 80 - 0
Fax: +49 (0) 52 51/1 80 80 - 10
E-mail: info(at)vectorcam.com

Kantongerecht Paderborn: Handelsregister HRB 4236
BTW-nummer: DE 813 635 882

Functionaris voor gegevensbescherming
Lisa Nonnenmacher
Technologiepark 9
33100 Paderborn

Telefoon: +49 (0) 52 51 /1 80 80 - 0
E-mail: ln(at)vectorcam.com

2 Rechtsgrondslag voor de verwerking

Voor de verwerking van persoonsgegevens is een rechtsgrondslag vereist, die wij u hieronder willen voorstellen.
In het geval van verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO als rechtsgrondslag. Hieronder vallen ook verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO als rechtsgrondslag.
Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het legitieme belang van onze onderneming ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, alsmede in de analyse, optimalisering en handhaving van de veiligheid van ons online-aanbod.

II. logbestanden, hosting

In de serverstatistieken worden dergelijke gegevens automatisch opgeslagen die de browser in het kader van ons rechtmatig belang van analyse en om veiligheidsredenen aan ons doorgeeft (zogenaamde "logbestanden").

In detail gaat het om de volgende gegevens:

  • Taal en versie van de browsersoftware
  • Gebruikt besturingssysteem en zijn interface
  • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Toegangsstatus/ HTTP-statuscode.
  • In de regel kunnen wij deze gegevens niet toewijzen aan specifieke personen.

Wij combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen. De gegevens worden ook na een statistische evaluatie binnen 7 dagen gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden vereist is, worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Wij maken gebruik van hostingdiensten. Deze dienen om infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten te leveren om de werking van dit online-aanbod in stand te houden.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod.

III. Contractuele verwerking

De persoonsgegevens die u voor contractuele doeleinden verstrekt, bijvoorbeeld in het geval van offerteaanvragen, zoals naam, adres of e-mailadres, worden uitsluitend intern gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw orders te verwerken of u toegang te verschaffen tot bepaalde contractuele informatie.

IV. Contact opnemen met

Wanneer u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden uw gegevens door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.
In beginsel zullen uw gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften een dergelijke doorgifte rechtvaardigen of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping worden uw gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er een wettelijke uitzondering is voor verdere verwerking. Voor het overige worden uw gegevens gewist wanneer wij uw verzoek hebben verwerkt of wanneer het doel van de opslag niet langer van toepassing is en er geen andere wettelijke uitzonderingen zijn die het tegendeel bewijzen. U kunt te allen tijde informatie krijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen.

V. Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee de instantie die de cookie instelt bepaalde informatie ontvangt. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken en/of om de navigatie op onze website voor u gemakkelijker te maken.

Natuurlijk kunt u onze website ook gebruiken zonder cookies te accepteren. U kunt ook uw browserinstellingen naar eigen wens configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren of reeds opgeslagen cookies verwijderen. Indien u geen cookies accepteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat ons aanbod in dat geval mogelijk niet foutloos zal functioneren.

U kunt hieronder bij de afzonderlijke functies zien welke functie op onze website gebruik maakt van cookies.

VI. nieuwsbrief

Als u de op onze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig, waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief.

Na het verstrekken van het e-mailadres sturen wij u een bevestigingse-mail naar het opgegeven adres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien u dit niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens met betrekking tot de verzending van de nieuwsbrief automatisch gewist. Als u bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen, slaan wij uw e-mailadres op totdat u zich afmeldt.

Wij versturen alleen nieuwsbrieven met uw toestemming of wettelijke toestemming.

We werken samen met een dispatch service provider. Volgens zijn eigen informatie kan de dienstverlener deze gegevens in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

De nieuwsbrief wordt verzonden door Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland, hierna te noemen de "verzenddienstverlener". U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de aanbieder van de verzendingsdienst hier raadplegen: https://www.inxmail.de/datenschutz

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Wij willen erop wijzen dat wij bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons, ook wel tracking pixels genoemd. Dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die naar onze website linken en ons zo in staat stellen uw gebruikersgedrag te evalueren. Dit gebeurt door het verzamelen van uw e-mailadres en web beacons, die worden toegewezen aan uw e-mailadres en gekoppeld aan een unieke ID.

De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld, d.w.z. dat de ID's niet aan uw andere persoonsgegevens worden gekoppeld.

Wij slaan de aldus verzamelde gegevens op onze server op. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door ons een e-mail te sturen.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. Indien gebruikers zich alleen voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven en deze inschrijving hebben geannuleerd, worden hun persoonsgegevens gewist.

VII. Registratie

Onze website biedt een registratiemogelijkheid. De bij de registratie ingevoerde persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door ons opgeslagen.

Tijdens de registratie worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Dit dient om misbruik van de diensten te voorkomen. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Een uitzondering hierop is wanneer er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven.

De registratie van gegevens is noodzakelijk voor de levering van inhoud of diensten. Geregistreerden hebben de mogelijkheid de opgeslagen gegevens te allen tijde te laten wissen of wijzigen. De betrokkene kan te allen tijde informatie krijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen.

VIII. Opmerkingen en bijdragen

Op onze website kunt u openbare opmerkingen maken en andere bijdragen leveren. Als u een opmerking maakt, wordt deze voor iedereen zichtbaar met de gebruikersnaam, datum en tijd die u hebt opgegeven. Het e-mailadres dat u opgeeft, zal niet worden gepubliceerd. Wanneer u een opmerking indient, slaan wij ook uw IP-adres intern op, naast de gegevens die u verstrekt. De reden hiervoor is dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de publicatie van illegale inhoud en daarom geïnteresseerd zijn in de identiteit van de auteur.

IX. Doorgeven van gegevens aan derden

Wij geven gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien wij hiertoe in individuele gevallen wettelijk verplicht en/of gerechtigd zijn.

Gebruik van PayPal als betalingsmethode

Indien u tijdens het bestelproces kiest voor betaling met de online betalingsdienstaanbieder PayPal, worden uw contactgegevens aan PayPal doorgegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal vervult de functie van online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt diensten ter bescherming van de koper.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, alsmede gegevens die verband houden met de bestelling, zoals het aantal artikelen, het artikelnummer, het factuurbedrag.

Deze overdracht is noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling met de door u gekozen betalingsmethode, met name voor de bevestiging van uw identiteit, de administratie van uw betaling en de klantenrelatie.

Afhankelijk van de via PayPal gekozen betaalwijze, bijv. factuur of automatische incasso, worden de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens door PayPal doorgegeven aan kredietinstellingen. Deze overdracht dient om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren in verband met de bestelling die u hebt geplaatst. Welke kredietbureaus hierbij betrokken zijn en welke gegevens in het algemeen door PayPal worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, kunt u nalezen in de PayPal-gegevensbeschermingsverklaring op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

In sommige gevallen doen wij een beroep op externe dienstverleners in het kader van onze rechtmatige belangen met betrekking tot de analyse, de optimalisering en de economische werking van het online-aanbod. Hiervoor is het altijd nodig dat de derde aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder meer technische informatie bevatten die vergelijkbaar is met logbestanden. Hieronder vindt u een lijst van onze dienstverleners.

Indien uw gegevens voor andere doeleinden moeten worden gebruikt, zullen wij u dat vooraf meedelen en de gegevens alleen gebruiken indien u daarvoor vooraf uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

1. dienstverlener Google

Wij maken gebruik van diensten van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google") in het kader van onze gerechtvaardigde belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod.

Google is gecertificeerd in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

a) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics als webanalysedienst. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij wijzen erop dat deze website Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" gebruikt en dat daarom IP-adressen in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór transmissie door Google worden ingekort om een directe verwijzing naar personen uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

In opdracht van de provider zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en specifiek voor Google Analytics op https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Google voor het desbetreffende eindapparaat met werking voor de toekomst in verband met het gebruik onder deze link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat voorkomt dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website met dit eindapparaat bezoekt:

Hier klicken, um Google Analytics zu deaktivieren

Let op: Als u uw cookies verwijdert, wordt de deactiveringscookie ook verwijderd en moet u deze opnieuw plaatsen.

b) Google Maps
Deze website heeft inhoud van Google Maps. Bij een bezoek aan de website ontvangt de derde aanbieder de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de gegevens die automatisch via uw browser worden verzonden, zoals uw IP-adres, doorgestuurd naar Google Maps in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder kan deze gegevens opslaan als een gebruiksprofiel en ze gebruiken voor reclame en marktonderzoek. Als u tegelijkertijd bij Google bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de gegevens aan uw profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens die automatisch worden verzameld en door u worden ingevoerd via Google, een van zijn agenten of derde leveranciers. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Google.

Gedetailleerde informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google Maps is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Google reCaptcha
Om misbruik te voorkomen, gebruiken wij op onze website de identificatiedienst Google reCaptcha. De zoekopdracht met reCaptcha dient om te onderscheiden of de gegevens op het internetformulier door een mens zijn ingevuld of abusievelijk door een geautomatiseerde machine zijn verwerkt. De query omvat het verzenden van uw IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCaptcha-dienst naar Google. Deze gegevens worden overgebracht naar servers van Google in de VS, waar ze worden opgeslagen en verwerkt. Onder bepaalde omstandigheden kan Google de verzamelde gegevens aan derden doorgeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of van het gebruik ervan door Google. Op deze gegevens zijn de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google van toepassing. In het betreffende reCaptcha-venster vindt u onder "Gegevensbeschermingsverklaring" een overeenkomstige link naar de actuele gegevensbeschermingsvoorschriften van Google Inc. Deze kunt u ook raadplegen op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt de bijbehorende gegevensverzameling vermijden door de reCaptcha-functie niet te gebruiken. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er dan geen verzoeken kunnen worden verzonden.

d) Google AdWords en het volgen van conversaties
Deze website maakt gebruik van Google AdWords en, als onderdeel van Google AdWords, Conversation Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, worden zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, geplaatst. De cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Hierdoor kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. De conversatiecookies worden gebruikt om conversatiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten. Deze klanten ontvangen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een conversation tracking tag. Persoonlijke identificatie is ook voor deze klanten niet mogelijk. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie voor het bijhouden van Google-conversaties in uw internetbrowser uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversatie tracking statistieken. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de volgende website: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

e) Google Lettertypen
Wij integreren de lettertypes ("Google Fonts") van de provider Google. De integratie van deze webfonts vindt plaats via een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hiermee wordt aan de server doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's wordt ook door Google opgeslagen. Een privacybeleid voor meer informatie is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/.

 

2. vertrouwde winkels

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en de Trusted Shops-producten aan kopers te tonen nadat zij een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

3 Gebruik van de Sistrix toolbox

Wij gebruiken op onze website het webanalyseprogramma van de firma SISTRIX GmbH ("Sistrix"). Dit is een analyse-instrument om de vindbaarheid van onze website in zoekmachines te verbeteren. In dit verband worden alleen trefwoord-, domein- en zoekgegevens verzameld en opgeslagen. Er worden geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of verwerkt. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, zie http://sistrix.de/sistrix/datenschutz/.

Vom Tracking ausschließen.

X. Rechten van de betrokkene

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, gegevens te blokkeren, gegevens over te dragen en uw persoonsgegevens te wissen. Daartoe kunt u ons een e-mail sturen met als onderwerp "Gegevensbescherming".

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen.

Indien u uw toestemming hebt gegeven, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. U kunt met name bezwaar maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

XI. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij slaan persoonsgegevens op voor de duur van de respectieve wettelijke bewaartermijn of zolang het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, blijft bestaan. Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de gegevens routinematig gewist, tenzij ze noodzakelijk zijn voor het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst. Indien gebruikersgegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan zo veel mogelijk beperkt. Dienovereenkomstig zullen de gegevens indien mogelijk worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

XII. Informatie over beveiliging

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te verwerken door alle technische en organisatorische maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en deze gegevens aldus te beschermen. Onze website en de communicatie met ons via onze website is gecodeerd via HTTPS.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door het advocatenkantoor Rechtsanwaltskanzlei Sieling – Fachanwaltskanzlei für IT-Recht.

Datenschutzbeauftragte

vectorcam GmbH
Directeur: Günter Böhning

Technologiepark 9
33100 Paderborn

Telefoon: +49 (0) 52 51/1 80 80 - 0
Fax: +49 (0) 52 51/1 80 80 - 10
E-mail: info@vectorcam.com

Kantongerecht Paderborn: Handelsregister HRB 4236
BTW-nummer: DE 813 635 882

Functionaris voor gegevensbescherming
Lisa Nonnenmacher

Telefoon: +49 (0) 52 51 /1 80 80 - 0
E-mail: ln@vectorcam.com

Heeft u nog vragen?