Via Internet naar een ander computerscherm kijken en samenwerken

En zo simpel werkt het:

Online-Hulp

  • Bel ons en vraag naar onze klantenservice Kantoor Vessem 0497-745070
  • Klik op “Download TeamViewer” (hier naast)
  • Selecteer “Run” tot dat u wordt gevraagd naar een adviesnummer.
  • Onze medewerker geeft u het adviesnummer telefonisch door.
  • Nu worden beide computers verbonden via het internet. Deze aansluiting is volledig VEILIG. Er is GEEN uitwisseling van data, uitsluitend de inhoud van de schermen worden weergegeven.
  • Gaat u akkoord, dan kunt u de draadloze besturing aan onze medewerker overdragen. Tijdens het gesprek met hem laat hij u de procedure voor uw specifieke vragen “live” op uw scherm zien.